Hướng dẫn guitar Mình Yêu Nhau Đi (Bích Phương)Rating: 5

Mình chưa có kinh nghiệm training nên có gì các bạn thông cảm.có gì cứ comment nhé ^^ Giọng nam có thể mình kẹp capo hoặc hát luôn ko kẹp capo,ko kẹp capo th…
Hướng dẫn guitar Mình Yêu Nhau Đi (Bích Phương)

This entry was posted in Guitar Tips. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>